ANH SỸ RẤT HÀI LÒNG VỚI BỨC TRANH THÊU NÓN LÁ HOA SEN – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482