CHỊ HOÀI NAM (BẠC LIÊU) RẤT HÀI LÒNG VỀ BỨC TRANH THÊU TÙNG HẠC HOA MẪ – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482