Chị Vân Anh rất hài lòng với bức tranh đặt thêu tặng đối tác – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482