Hoàn thiện 2 tác phẩm tranh thêu cho chị Phượng ở Phú Mỹ Hưng, quận 7 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482