Hoàn thiện tranh thêu hươu nai ms 358 theo yêu cầu của anh Đạt – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482