Hoàn thiện tranh thêu Phật Bà Quan Âm ms 1114 cho vợ chồng chú Năm đến – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482