HOÀN THIỆN TRANH THÊU THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ MS 388 CHO CÔ BÌNH Ở THỦ ĐỨC – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482