THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT ĐINH DẬU 2017 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482