Công Ty TV Điện Miền Nam mua Tranh Thêu Cá Chép Hoa Sen Tặng Đối Tác – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482