Tranh Thêu Theo Yêu Cầu Của Cô Xuân - Vợ Của Vua Chuối Long An Fohla – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482