Trao tận tay anh Vũ ở quận 7 bức tranh thêu tùng hạc diên niên ms 543. – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482