TRAO TẬN TAY CHỊ THU HÀ (TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ PRETROLIMEX) 4 BỨC TRANH THÊ – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482