Trao tận tay chị Yến bức tranh thêu tùng hạc ms 2487 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482