TRANH THÊU CON NAI MS 337 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482