TRANH THÊU HOA COLICO MS 64 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482