TÁC PHẨM TRANH THÊU CHÂN DUNG DIỄN GIẢ LÊN VĂN HIỂN – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482