RANH THÊU HOA LAN MS 1323 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482