TÁC PHẨM TRANH THÊU CHÂN DUNG VỊ GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAMSUNG – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482