Tranh chữ tặng Thầy Cô Ms 6036 được thêu hoàn toàn bằng tay – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482