Tranh tặng Cô giáo ms 6042 được thêu hoàn toàn bằng tay – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482