Tranh Thêu Bến Nhà Rồng MS 8730 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482