Tranh thêu Bến Nhà Rồng MS 8738 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482