Tranh Thêu Cá Chép Hoa Mẫu Đơn MS 8329 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482