Tranh Thêu Cá Chép Hóa Rồng MS 5097 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482