Tranh thêu cá chép hoa sen là thể loại tranh thêu truyền thống Huế đượ – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482