TRANH THÊU CÁ CHÉP HOA SEN MS 2007 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482