Tranh Thêu Cá Chép Hoa Sen MS 8189 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482