TRANH THÊU CÁ CHÉP HOA SEN MS 827 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482