Tranh Thêu Cá Rồng MS 8064 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482