Tranh Thêu Cầu Bàn Tay Phật MS 8190 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482