TRANH THÊU CẦU TRÀNG TIỀN MS 8699 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482