Tranh Thêu Cha Mẹ MS 8323 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482