TRANH THÊU CHIM CÔNG MS 1044 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482