TRANH THÊU CHIM CÔNG MS 1536 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482