TRANH THÊU CHIM CÔNG MS 27 - CÓ SẴN ( 100- 150 Cm) – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482