TRANH THÊU CHIM CÔNG MS 815 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482