Tranh Thêu Chim Công MS 8327 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482