TRANH THÊU CHIM CÔNG MS 930 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482