TRANH THÊU CHIM HẠC MS 1677 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482