Tranh Thêu Chim Hạc MS 8191 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482