Tranh Thêu Chim Hạc MS 8352 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482