TRANH THÊU CHIM PHƯỢNG HOÀNG MS 971 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482