Tranh Thêu Chợ Bến Thành MS 8333 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482