TRANH THÊU CHỢ BẾN THÀNH MS 8756 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482