TRANH THÊU CHỮ AN MS 1146 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482