TRANH THÊU CHỮ ĐỨC MS 1492 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482