TRANH THÊU CHỮ HƯNG THỊNH MS 1474 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482