TRANH THÊU CHỮ LỘC MS 1501 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482