TRANH THÊU CHỮ LỘC MS 1503 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482