TRANH THÊU CHỮ NHẪN MS 1508 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482